Triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Công ty TNHH TOGI Việt Nam KCN Quang Minh - Hà Nội.
Triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Công ty TNHH KL TECHNOLOGIES - KCN Quang Minh- Hà Nội
Triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại China First Metallurgical Group Co,Ltd - Chi nhánh Việt Nam.
Triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Trung Tâm Y tế Sóc Sơn - Phòng khám đa khoa Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội.
Triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Cục phát hành và kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SÓC SƠN.
Triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Hà Nội ( Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn) cơ sở 3 - Văn Giang - Hưng Yên .
Triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Công ty TNHH hóa chất LONG LONG Sóc Sơn - Hà Nội.
Triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp toàn bộ hệ thống của GOLF ZONPARK tại thành phố Vĩnh Yên.
Triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Kinh Tế Hà Nội ( Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn) Đông Xuân -Sóc Sơn - Hà Nội.