CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG OANH

Ngày 03/04/2018 Công ty TNHH DV Bảo Vệ An Viên với uy tín và chất lượng dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ đã được CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG OANH tin tưởng lựa chọn ký hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội.