Công ty TNHH hóa chất LONG LONG Sóc Sơn - Hà Nội
Khởi đầu năm 2019 với nhiều khó khăn và thách thức mới. Với sự lỗ lực, đoàn kết của cán bộ công nhân viên, Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Viên ngày càng được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Ngày 01/01/2019 Công ty TNHH hóa chất LONG LONG tin tưởng lựa chọn ký hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Sóc Sơn - Hà Nội.