Trung Tâm Y tế Sóc Sơn - Phòng khám đa khoa Trung Giã - Sóc Sơn - Hà nội.
Ngày 01/07/2019, Công ty TNHH DV Bảo vệ AN VIÊN với uy tín chất lượng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp hàng đầu, đã được Trung Tâm Y tế Sóc Sơn tin tưởng lựa chọn triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Phòng khám đa khoa Trung Giã - Sóc Sơn - Hà nội.