China First Metallurgical Group Co,Ltd - Chi nhánh Việt Nam
Với sự đánh giá, thẩm định rất khắt khe và vượt qua rất nhiều đơn vị dịch vụ bảo vệ hàng đầu tại Việt nam, Ngày16/10/2019 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Viên rất vinh dự được China First Metallurgical Group Co,Ltd - Chi nhánh Việt Nam tin tưởng lựa chọn ký hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn- Hà Nội.