Công ty TNHH KL TECHNOLOGIES - KCN Quang Minh- Hà Nội
Chào mừng năm 2020 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Viên cảm ơn sự đồng hành tin tưởng của Quý Khách Hàng. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ, Ngày 01/01/2020 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Viên rất vinh dự được Công ty TNHH KL TECHNOLOGIES tin tưởng lựa chọn ký hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại KCN Quang Minh- Hà Nội .