Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Đền Gióng - Sóc Sơn - Hà nội.
Mở đầu tháng mới với sự yêu mến và tin tưởng của Khách Hàng. Ngày 01/12/2020 Công ty TNHH DV Bảo Vệ AN VIÊN triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Đền Gióng - Sóc Sơn - Hà nội.