Khu Đô Thị cao cấp Ninh Hiệp- Gia Lâm- Hà Nội.
Cảm ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ AN VIÊN. Ngày 01-03-2021 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ AN VIÊN vinh dự được lựa chọn ký hợp đồng triển dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tai Khu Đô Thị cao cấp Ninh Hiệp- Gia Lâm- Hà Nội.