Nhà máy Công ty TNHH SX&TM Thanh Thúy - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội.
Chúc mừng và cảm ơn những nỗ lực làm việc tận tâm, tận lực hết mình vì khách hàng của cán bộ công nhân viên để Công ty TNHH DV Bảo Vệ AN VIÊN ngày càng Khách Hàng yêu mến và tin tưởng. Ngày 1/4/2021 Công ty TNHH DV BV AN VIÊN được lựa chọn ký hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại nhà máy Công ty TNHH SX&TM Thanh Thúy - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội.