Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Sóc Sơn
Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ AN VIÊN với tinh thần vượt mọi khó khăn để đảm bảo công tác phòng dịch và an toàn an ninh cho Quý Khách Hàng. Tháng 7-2021 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ AN VIÊN vinh dự được Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Sóc Sơn lựa chọn ký hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.