Trung tâm thể dục thể thao Quận Long Biên - Hà Nội.
Cảm ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ AN VIÊN. Ngày 02-12-2022 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ AN VIÊN vinh dự được lựa chọn ký hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ sự kiện chuyên nghiệp tại Trung tâm thể dục thể thao Quận Long Biên - Hà Nội. 👮🏻‍♂️