Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Sóc Sơn
Khởi đầu năm 2023 Công ty TNHH DV Bảo Vệ AN VIÊN tiếp tục nhận được sự yêu quý và tin tưởng của khách hàng. Ngày 13/02/2023 TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG CHẤT LƯỢNG CAO SÓC SƠN đã lựa chọn ký hợp đồng với Công ty triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Phù Linh- Sóc Sơn - Hà Nội.