Trung tâm tiêm chủng MEDIVAC Sóc Sơn - Hệ thống tiêm chủng Vacxin cho trẻ em và người lớn
Với sự đánh giá, thẩm định rất khắt khe và vượt qua rất nhiều đơn vị dịch vụ bảo vệ hàng đầu tại Việt nam, Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Viên rất vinh dự được Trung tâm tiêm chủng MEDIVAC Sóc Sơn - Hệ thống tiêm chủng Vacxin cho trẻ em và người lớn tin tưởng lựa chọn ký hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại trung tâm Sóc Sơn, Hà Nội.