Triển khai bảo vệ Công ty TNHH Sampo Vina

Theo chương trình hợp tác đảm bảo an toàn - an ninh doanh nghiệp, trong tháng 11/2013 CÔNG TY TNHH SAMPO VINA  cùng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN VIÊN  đã ký kết hợp đồng  về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo vệ mục tiêu.

CÔNG TY TNHH SAMPO VINA có nhà máy tại Khu công nghiệp Quế Võ, là công ty có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng trang sức để xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Châu Âu.

Nội dung chương trình hợp tác: Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An Viên triển khai dịch vụ để duy trì An ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho nhân viên, tài sản, vật tư, hàng hóa thiết bị, khách hàng đến giao dịch tại khuôn viên CÔNG TY TNHH SAMPO VINA.

Mục tiêu: Bảo vệ CÔNG TY TNHH SAMPO VINA.