Triển khai bảo vệ Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Việt Tín
Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Việt Tín là một trong những Công ty lớn có uy tín, chất lượng hàng đầu trong cả nước trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi. Rất trịnh trọng ngày 24/09/2016 Ông Bùi Đức Huyên -Tổng Giám Đốc và Ông Nguyễn Đoàn Dũng -Tổng Giám Đốc Công ty TNHH DV Bảo vệ An Viên ký hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại nhà máy và trụ sở chính -Trung Giã -Sóc Sơn - Hà Nội.