CÔNG TY THÀNH AN - BINH ĐOÀN 11 BQP TIN TƯỞNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO VỆ AN VIÊN

    Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị (khóa IV) về việc quân đội tham gia xây dựng kinh tế, kết hợp kinh tế với quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với việc tổ chức lại lực lượng sản xuất kinh tế quân đội. Ngày 11/6/1982, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 903/QP thành lập Binh đoàn 11 trực thuộc Bộ Quốc phòng ( Binh đoàn xây dựng cơ bản đầu tiên của Quân đội) 


    Ngày 02/04/2017 Công ty TNHH DV Bảo Vệ An Viên với uy tín và chất lượng dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ đã được Công ty Thành An 195 - Binh Đoàn 11 BQP tin tưởng lựa chọn ký hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Công trường xây dựng Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hà Nội.
     Hai bên thể hiện sự nhất trí đồng tình cùng quan điểm thực hiện phương châm: "Hợp tác cùng phát triển"