Công ty TNHH SX Bê Tông Sông Đà - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội.

Khi mà ai cũng nghĩ đến giáng sinh và kỳ nghỉ tết dương lịch sắp tới thì những nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH DV Bảo vệ An Viên lại tích cực chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo an ninh cho khách hàng, ngày 23/12/2017 Công ty bảo vệ An Viên triển khai bảo vệ chuyên nghiệp tại Công ty TNHH SX Bê Tông Sông Đà - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội. (Cảm ơn rất nhiều anh chị em cán bộ nhân viên gia đình AN VIÊN đã nỗ lực rất nhiều, vì sự phát triển của Công ty.)