TẢN MẠN CÙNG THƠ AN VIÊN

TẢN MẠN CÙNG THƠ AN VIÊN
............................................................
Nhân viên cán bộ An Viên
Ngày đêm công việc, chăm lo chuyên cần
Anh đi kiểm soát mục tiêu
Quân hàm, quân hiệu, mũ sao trên đầu
Tác phong nhanh nhẹn gọn gàng
Chỉnh tề quân phục đi từng mục tiêu
Trông anh phong cách trang nghiêm
Tính tình khiêm tốn, sống vui cộng đồng
Anh đi các chốt xa gần
Nhắc từng đồng đội, ca ngày ca đêm
Anh em đoàn kết một lòng
Bảo vệ nghiêm túc mục tiêu của mình
Tuần tra canh gác thường xuyên
Đừng cho kẻ xấu lọt vào mục tiêu
Nghe anh nhắc nhở chúng tôi
Mọi người quý mến, nghe lời cấp trên
Công ty phát triển càng nhanh
Đầy nền kinh tế, AN VIÊN mạnh giàu
Tiền lương chế độ anh em
Công bằng hợp lý, mỗi ngày một cao
Chúng tôi chung súc, chung lòng
An Viên càng mạnh, chúng tôi càng mừng
Đẹp sao hai chữ An Viên
Con người vệ sỹ, An Viên tự hào
Niềm vui đưa đến công ty
Tô thêm danh tiếng, công ty lẫy lừng
An Viên hai chữ tuyệt vời
Cờ bay gió thổi, đón chào An Viên

An viên sưu tầm