Triển khai bảo vệ Tập Đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày 30 tháng 12 năm 2012,Tổng Giám đốc TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH - Bà Nguyễn Thị Mai Phương cùng Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Viên - Ông Nguyễn Đoàn Dũng tham gia ký kết hợp đồng số: 687-1212/HĐBV-HB về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo vệ mục tiêu Tập Đoàn Tân Á Đại Thành
Theo đó lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp thuộc công ty bảo vệ An Viên bắt đầu triển khai khảo sát và đánh giá tình tình ngay sau khi hợp đồng được ký kết. Với nghiệp vụ dày dặn cùng nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ tòa nhà văn phòng, một kế hoạch chi tiết và tối ưu nhanh chóng được lực lượng khảo sát đưa ra và đạt được sự chấp thuận từ 2 bên. Ngay trong ngày 31 tháng 12, việc ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp đã hoàn tất.
Nội dung triển khai:
Mục tiêu: Bảo vệ Tòa nhà Tân Á Đại Thành số 124 Tôn Đức Thắng và Nhà máy Tân Á Đại Thành Hưng Yên.
Thời gian triển khai bảo vệ: 31/12/2012

                                                                                                           Anviensecurity