TRIỂN KHAI BẢO VỆ MỤC TIÊU HÀ THÀNH FORD
Ngày 28 tháng 03 năm 2013, Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ THÀNH Ô TÔ  - Ông Bùi Công Kiên, cùng Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Viên - Ông Nguyễn Đoàn Dũng tham gia ký kết hợp đồng  về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo vệ mục tiêu Hà Thành Ford.
Theo đó lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp thuộc công ty bảo vệ An Viên bắt đầu triển khai khảo sát và đánh giá tình tình ngay sau khi hợp đồng được ký kết. Với nghiệp vụ dày dặn cùng nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ tòa nhà văn phòng, một kế hoạch chi tiết và tối ưu nhanh chóng được lực lượng khảo sát đưa ra và đạt được sự chấp thuận từ 2 bên. Ngay trong ngày 28 tháng 03, việc ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp đã hoàn tất.
Nội dung triển khai:
Mục tiêu: Bảo vệ  Hà Thành Ford
Thời gian triển khai bảo vệ: 28/03/2013                                                                                     Anviensecurity