TRIỂN KHAI BẢO VỆ MỤC TIÊU CÔNG TY INKEL VIỆT NAM
Theo chương trình hợp tác đảm bảo an toàn - an ninh doanh nghiệp, trong tháng 6/2013 Giám đốc CÔNG TY TNHH INKEL VIỆT NAM   - Ông Park Yong Seon, cùng Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Viên - Ông Nguyễn Đoàn Dũng tham gia ký kết hợp đồng  về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo vệ mục tiêu CÔNG TY TNHH INKEL VIỆT NAM.
Theo đó lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp thuộc công ty bảo vệ An Viên bắt đầu triển khai khảo sát và đánh giá tình tình ngay sau khi hợp đồng được ký kết. Với nghiệp vụ dày dặn cùng nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ tòa nhà văn phòng, một kế hoạch chi tiết và tối ưu được lực lượng khảo sát đưa ra và đạt được sự chấp thuận từ 2 bên.
Nội dung triển khai: Bảo vệ Công ty TNHH InKel Việt Nam - Khu Công nghiệp Quang Minh.
Mục tiêu: Bảo vệ  Công ty TNHH InKel Việt Nam.