TRIỂN KHAI BẢO VỆ CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ CAO WIITECH VIỆT NAM.
Theo chương trình hợp tác đảm bảo an toàn - an ninh doanh nghiệp, trong tháng 8/2013 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ CAO WIITECH VIỆT NAM  cùng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN VIÊN  đã ký kết hợp đồng  về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo vệ mục tiêu CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ CAO WIITECH VIỆT NAM.
Nội dung chương trình hợp tác: Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An Viên triển khai dịch vụ để duy trì An ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho nhân viên, tài sản, vật tư, hàng hóa thiết bị, khách hàng đến giao dịch tại khuôn viên Công ty TNHH Wiitech Việt Nam.
Mục tiêu: Bảo vệ  Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Wiitech Việt Nam.