Dịch vụ tư vấn và cung cấp các thiết bị PCCC

 

Trước thực trạng khó khăn về tổ chức và kinh phí của, một số doanh nghiệp chưa có trang thiết bị PCCC và thành lập đội ngũ PCCC riêng cho mình. Để giúp khách hàng ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh, công ty chúng tôi đã và đang phát triển mô hình Dịch Vụ PCCC chuyên nghiệp.

• Mô hình dịch vụ:
Thành lập đội PCCC chuyên nghiệp với đầy đủ trang thiết bị và con người.
Tư vấn, đào tạo, hướng dẫn về công tác phòng chống chay nổ, sừ dụng các trang thiết bị PCCCcho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tư vấn, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị PCCC theo quy định của pháp luật và đặc thù của từng doanh nghiệp.

• Lợi ích sử dụng gói sản phẩm:
Không phải tổ chức, quản lí, đào tạo đội ngũ PCCC chuyên trách.
Giảm thiểu chi phí đầu tư các trang thiết bị PCCC.
Được tư vấn bởi các chuyên gia về PCCC theo quy định của pháp luật và các quy tắc quốc tế về an toàn phong chống cháy nổ.
Đảm bảo việc chữa cháy, nổ kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chữa cháy khác khi có sự cố.
Đảm bảo công tác bảo vệ hiện trường, tham gia khắc phục hậu quả, tư vấn, hướng dẫn các thủ tục pháp lý cần thiết đối với các cơ quan chính quyền khi có sự cố cháy nổ.