Các loại hình bảo hiểm
Nhóm sản phẩm Bảo hiểm Tài sản:
- Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (FIRE)
- Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản (PAR)
- Bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp (IAR)
- Bảo hiểm hoả hoạn nhà tư nhân
- Bảo hiểm tiền (MN)
- Bảo hiểm trộm cướp (THI)
- Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau mọi rủi ro tài sản
- Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh sau hoả hoạn và rủi ro đặc biệt
- Bảo hiểm mọi rủi ro văn phòng
Nhóm sản phẩm Bảo hiểm Kỹ thuật:

- Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng (CAR)

- Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt (EAR)
- Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu (CPM)
- Bảo hiểm đổ vỡ máy móc (MB)
- Bảo hiểm thiết bị điện tử (EEI)
- Bảo hiểm nồi hơi (NH)
- Bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng hoàn thành (CDD)

* Nhóm sản phẩm Bảo hiểm Trách nhiệm:


- Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
- Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm công cộng
- Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và trách nhiệm công cộng diện rộng
- Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân
- Bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động
- Bảo hiểm trách nhiệm công ty chứng nhân
- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ
- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư
- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn thiết kế
- Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba

* Nhóm sản phẩm mới

- Bảo hiểm tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp


* Nhóm sản phẩm bảo hiểm tai nạn


- Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

- Bảo hiểm tai nạn con người trên 10.000USD
- Bảo hiểm tai nạn lao động thuyền viên
- Bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện


* Bảo hiểm sinh mạng


- Bảo hiểm sinh mạng cá nhân

- Bảo hiểm sinh mạng người vay tín chấp

* Nhóm bảo hiểm học sinh, giáo viên


- Bảo hiểm học sinh, sinh viên

- Bảo hiểm giáo viên
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho học sinh

* Nhóm bảo hiểm tai nạn hành khách

- Bảo hiểm tai nạn hành khách đường sắt

- Bảo hiểm tai nạn hành khách đường sông
- Bảo hiểm tai nạn hành khách đường không
- Bảo hiểm tai nạn hành khách đường bộ

* Nhóm bảo hiểm du lịch


- Bảo hiểm người Việt Nam du lịch trong nước

- Bảo hiểm người nước ngoài du lịch tại Việt Nam
- Bảo hiểm người Việt Nam du lịch tại nước ngoài
- Bảo hiểm du lịch nước ngoài ngắn hạn
- Bảo hiểm y tế cho chủ thẻ tín dụng
- Bảo hiểm bảo an công chức

* Nhóm loại hình bảo hiểm khác


- Bảo hiểm con người kết hợp mức trách nhiệm cao

- Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ toàn diện

* Bảo hiểm Ô tô – Xe máy

- Bảo hiểm TNDS bắt buộc mô tô - xe máy
- Bảo hiểm TNDS tự nguyện mô tô - xe máy
- Bảo hiểm vật chất mô tô - xe máy
- Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe và lái xe

* Bảo hiểm Xe Ô tô

- Bảo hiểm TNDS bắt buộc xe ô tô
- Bảo hiểm TNDS tự nguyện xe ô tô
- Bảo hiểm vật chất xe ô tô
- Bảo hiểm tai nạn lái phụ và người ngồi trên xe ô tô
- Bảo hiểm TNDS đối với hàng hoá trên xe ô tô

* Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển


- Hàng xuất khẩu

- Hàng nhập khẩu
- Hàng vận chuyển nội địa

* Nhóm bảo hiểm tàu thuyền


- Bảo hiểm thân tàu

- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
- Bảo hiểm đóng tàu
- Bảo hiểm rủi ro ở cảng