Triển khai bảo vệ Mục tiêu Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Lộc Sơn
Ngày 20 tháng 07 năm 2012, Giám đốc công ty TNHH  Tư vấn và xây dựng Lộc Sơn - ông Đoàn Văn Long cùng Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Viên - Ông Nguyễn Đoàn Dũng tham gia ký kết hợp đồng số: 684-0712/HĐBV-HB về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo vệ mục tiêu công trường xây dựng tòa nhà tại Khuất Duy Tiến.
Theo đó lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp thuộc công ty bảo vệ An Viên bắt đầu triển khai khảo sát và đánh giá tình tình ngay sau khi hợp đồng được ký kết. Với nghiệp vụ dày dặn cùng nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ tòa nhà văn phòng, một kế hoạch chi tiết và tối ưu nhanh chóng được lực lượng khảo sát đưa ra và đạt được sự chấp thuận từ 2 bên. Ngay trong ngày 20 tháng 07, việc ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp đã hoàn tất.
Nội dung triển khai:
Mục tiêu: Bảo vệ công trường xây dựng.
Số chốt bảo vệ: 13 chốt - thời gian 24h/24h +  01 vị trí chỉ huy trưởng "M".
Đội cơ động kiểm tra thường xuyên ngày - đêm.
Thời gian triển khai bảo vệ: 13/08/2012.

                                                                                                 Anviensecurity