KARAOKE- GOLD CLUB


    Ngày 01/11/2016 được sự tin tưởng của khách hàng về chất lượng dịch vụ Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Viên triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại KARAOKE- GOLD CLUB - Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội. Dựa trên đặc điểm vị trí và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của KARAOKE – GOLD CLUB, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Viên triển khai đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi hoạt động của cơ sở cũng tạo điều kiện cho giao dịch với khách hàng được thuận lợi dễ dàng, tất cả mọi hành vi lợi dụng gây rối mất trật tự, trộm cắp, phá hoại tài sản đều được phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời.