CÔNG TY VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Công ty TNHH DV Bảo Vệ AN VIÊN với uy tín và chất lượng dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ tại Việt Nam đã vượt qua rất nhiều đơn vị cạnh tranh khác và sự kiểm tra, thẩm định, đánh giá khắt khe từ phía chủ quản, ngày 31/03/ 2018 đã được CÔNG TY VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM tin tưởng lựa chọn ký hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI.