Công ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Hiệp Hiệp Hội Công Thương Hà Nội

Tiếp nối những thành công, bằng những nỗ lực cố gắng, phấn đấu không ngừng, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, ngày 01/05/2015 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ AN VIÊN vinh dự được Công ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Hiệp Hiệp Hội Công Thương Hà Nội lựa chọn triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Khu Công Nghiệp Nam Thăng Long-Bắc Từ Liêm-Hà Nội.