Hệ thống GOLF ZONPARK - thành phố Vĩnh Yên.
Ngày 01/11/2018 Công ty TNHH DV Bảo Vệ AN VIÊN triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp toàn bộ hệ thống của GOLF ZONPARK tại thành phố Vĩnh Yên.