TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SÓC SƠN HÀ NỘI

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ, Ngày01/04/2019 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Viên rất vinh dự được TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SÓC SƠN tin tưởng lựa chọn ký hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp .