CỤC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Với sự đánh giá, thẩm định rất khắt khe và vượt qua rất nhiều đơn vị dịch vụ bảo vệ hàng đầu tại Việt nam, Ngày08/07/2018 Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ An Viên rất vinh dự được CỤC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ- NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM tin tưởng lựa chọn ký hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại Hoàn Kiếm - Hà Nội.