X.One Club - Chân cầu vượt Samsung - Đồng Tiên - Phổ Yên - Thái Nguyên.
Chúc mừng và cảm ơn những nỗ lực làm việc tận tâm, tận lực hết mình vì khách hàng của cán bộ công nhân viên để Công ty TNHH DV Bảo Vệ AN VIÊN ngày càng Khách Hàng yêu mến và tin tưởng. Ngày 23/02/2023 Công ty TNHH DV BV AN VIÊN được lựa chọn ký hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại X.One Club - Chân cầu vượt Samsung - Đồng Tiên - Phổ Yên - Thái Nguyên.