CÔNG TY CPQT GLUCK KHU CN KHÁNH PHÚ - NINH BÌNH

Dịch vụ bảo vệ uy tín - Đào tạo huấn luyện nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp là 2 nguyên lý phát triển của Công ty TNHH DV Bảo Vệ An Viên, được duy trì qua nhiều năm.

Với đội ngũ nhân viên trẻ, khỏe, phẩm chất chính trị đạo đức tốt, được huấn luyện cơ bản, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, tác phong làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng phục vụ đáp ứng mọi yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn tính mạng con người và tài sản trong mọi tình huống cho các mục tiêu được bảo vệ.



      Nối tiếp những thành công, ngày 01/07/2017 Công ty TNHH DV Bảo Vệ An Viên triển khai bảo vệ chuyên nghiệp tại Công ty CP QT GLUCK Khu CN Khánh Phú - Ninh Bình.