SỰ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ CỦA AN VIÊN


Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết định số 129/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 125/2004/QD-UBND Thành phố Hà Nội. Sau gần 10 năm hoạt động, trên cơ sở kế thừa các giá trị truyền thống, Hapro đã và đang khẳng định mình như là lá cờ đầu của ngành thương mại Hà Nội.

Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) hiện hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con với trên 40 đơn vị thành viên, có thị trường tại hơn 70 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Viên là đơn vị đã được tín nhiệm làm dịch vụ bảo vệ 24/24 cho các công ty thành viên trong Tổng Công ty. Với chất lượng phục vụ của mình Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Viên liên tục phát triển với tốc độ cao mà bất cứ Công ty bảo vệ nào cũng đều mong muốn. Trong niềm tự hào đó công ty chúng tôi luôn tâm nguyện lấy chữ “Tín” làm trọng để đáp lại sự kỳ vọng của khách hàng. Mỗi bước đi lên của Công ty là khẳng định sự ủy thác niềm tin của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo vệ. An toàn và viên mãn là nguồn hạnh phúc của mỗi quý Công ty.