Triển khai bảo vệ Mục tiêu Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars
Ngày 05 tháng 08 năm 2012, Giám đốc công ty TNHH  Kiểm toán Quốc tế Unistars Việt Nam - ông Đoàn Tiến Hưng cùng Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Viên - Ông Nguyễn Đoàn Dũng tham gia ký kết hợp đồng số: 685-0812/HĐBV-HB về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo vệ mục tiêu có trụ sở trên Tòa nhà A4 - Làng Quốc tế Thăng Long - Trần Đăng Ninh - Hà Nội.
Theo đó lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp thuộc công ty bảo vệ An Viên bắt đầu triển khai khảo sát và đánh giá tình tình ngay sau khi hợp đồng được ký kết. Với nghiệp vụ dày dặn cùng nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ tòa nhà văn phòng, một kế hoạch chi tiết và tối ưu nhanh chóng được lực lượng khảo sát đưa ra và đạt được sự chấp thuận từ 2 bên. Ngay trong ngày 05 tháng 08, việc ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp đã hoàn tất.
Nội dung triển khai:
Mục tiêu: Bảo vệ tòa nhà - văn phòng
Số chốt bảo vệ: 03 chốt - thời gian 24h/24h +  01 vị trí chỉ huy trưởng "M".
Đội cơ động kiểm tra thường xuyên ngày - đêm.
Thời gian triển khai bảo vệ: 05/08/2012.

                                                                                                            Anviensecurity